Điểm thăm quan

  • Căn cứ theo tài liệu chữ Hán đơn xin tách phường An Vĩnh khỏi xã An Vĩnh (trong đất liền) được viết năm Gia Long thứ 3 (1804) còn lưu ở dòng họ Phạm Quang phường An Vĩnh, ...

  • Hồ chứa nước Thới Lới được xây dựng trên miệng núi lửa đã ngưng hoạt động cách đơn hơn 2 triệu năm.

  • Đình làng An Hải là ngôi đình duy nhất còn tương đối nguyên vẹn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
    Di tích đình làng An Hải được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia, tại Quyết định số 985 – QĐ/VH ngày 7/5/1997.

  • Trên huyện đảo Lý Sơn cũng như ở nhiều vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi và cả nước có rất nhiều ngôi mộ mà bên trong lòng mộ không có thi hài người quá cố, dân gian gọi là mộ gió.

  • Âm linh tự (nghĩa tự, miếu âm hồn, miếu âm nhơn, am chúng sinh…) là một công trình thờ tự thường gặp ở các làng, xã, xóm, ấp trên khắp đất nước Việt Nam. Tại Lý Sơn, Di tích này liên quan đến các đội Hoàng Sa, Bắc Hải thành lập từ thời các chúa Nguyễn để làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển, đặc biệt là các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa...