Địa chỉ:An Hải, Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

Facilities